Nous Top Up's i calendari del programa SICUE

A l'ERAM tenim convenis amb universitats de països estrangers, de manera que el nostre alumnat té l’oportunitat de cursar un ERASMUS, un PROMETEU, un SICUE (dins l’estat espanyol) o altres convenis fora d’Espanya.

L’objectiu d’aquests convenis és procurar l’èxit professional dels seus estudiants i, en aquest propòsit hi té una importància cabdal la internacionalització.

Entre aquestes ofertes s’ofereix a l'alumnat la possibilitat de cursar una doble titulació anomenada "TOP UP" a l'estranger, aquest any hem ampliat amb nous Top Ups de la De Montfort University, Leicester UK, del Grau en Comunicació Audiovisual i Multimèdia > Consultar tots els Top Up's

 

També s'ha publicat recentment la resolució rectoral per la qual s’acorda la convocatòria pública de places del programa SICUE per al curs 2021-22, per a realitzar estudis convalidables a universitats de l’estat espanyol.

Les sol·licituds es podran realitzar a través de la plataforma MOBOUT des del 12 de febrer fins al 4 de març de 2021.

Es pot trobar tota la informació d’aquesta convocatòria a la pàgina web de l’Oficina de Relacions Exteriors, a l’apartat SICUE