Carolina Martínez presentadora un any més a la SEMINICI

La Carolina també és membre del comitè de selecció del 65 Setmana Internacional de Cinema de Valladolid

La Setmana Internacional de Cinema de Valladolid és un dels festivals més antics i consolidats d'Europ, i la Carolina el presenta des de l'edició del 2015.

La Carolina Martínez és professora del Grau en Arts Escèniques, impartint Teories Dramàtiques I, Teories Dramàtiques II, Dramatúrgia Audiovisual i Tècniques Interpretatives de la Dansa.

whatsapp