Carolina Martínez ingressa com a membre a l'Acadèmia de las Artes Escénicas de España

Docent del Grau en Arts Escèniques i tutora de 3r GAE.

L'Acadèmia de les Arts Escèniques d'Espanya és una entitat de caràcter artístic i cultural destinada a potenciar, defensar i dignificar les arts escèniques del nostre país, a impulsar la seva promoció nacional i internacional, així com fomentar el seu progrés, desenvolupament i perfeccionament.

https://academiadelasartesescenicas.es/

whatsapp